huwbld-j / Huwbld met extra Adres Info-velden

Extra ingebouwd Adres-Info-velden, maar nu OOK extra bij de partner van de kinderen.
Op verzoek van een gebruiker voor een begrafenis-vereniging.
Hij bezit alle gegevens van Achtkarspelen Smallingerland enz.

Als u een uitvoer maakt wordt het duidelijk dat de adres-info-velden van de kinderen afwijken van de adres-info-velden van de ouders, ook de inhoud van de adres-info-velden van de kinderen en de partners van de kinderen zijn onderling uniek.
Wanneer Adres-info veld is gevuld bij de kinderen wordt deze afgedrukt tussen gegevens begraven en gehuwd.
Bovendien is "Selectie" uitgebreid met extra selectie-mogelijkheden.

Alle nieuwe keuzes/toevoegingen worden onderaan de totaal-lijsten toegevoegd.

PROCEDURE:
(Eenmalig)
- Verlaat PRO-GEN
- Sla bijlage op in map ...\PG30\SUPP
- Start PRO-GEN
Als het goed is vraagt hij of hij het "pakketje" mag installeren, daarna is programma klaar voor gebruik.

(Meer malig)
- Ga naar Menu "Uitvoer gegevens personen"
- Klik op <L> van Selectie
- Kies keuze "Opgeslagen voorwaarde kiezen...."
(Onder aan de lijst heb ik 3 extra keuzes toegevoegd)
- Druk op <End>
- Kies " MJ - Adres NIET leeg en Personen MET kinderen" en <Enter>
- Sorteer eventueel op "Achternaam"
- Dan druk <Enter> om deze lijst te verlaten
- Druk op <d> en druk op <End> daar staat HUWBLDMJ Gezinsblad (ook voor ongehuwde personen) - MJongsma
- Kies deze en druk op <Enter>
- De rest van de keuzes zijn logisch en volgen vanzelf - enz. ... (Standaard gezinsblad MET kinderen)