Een parenteel van mijn aller-oudst gevonden stamvader tak SCHOTVELD (locatie is Almelo).

Parenteel van Jan SCHOTVELD